Privacy

Haar eigen Zaak! draagt zorg voor een redelijke mate en vorm van beveiliging en het waarborgen van de privacy van haar bezoekers en deelnemers.
Veiligheid
Haar eigen Zaak! draagt zorg voor een redelijke mate en vorm van beveiliging. Dit wordt onder andere gedaan door gebruik van een firewall die zorgdraagt dat onbevoegden niet bij uw gegevens kunnen komen.

Privacy
Toegang tot de registraties hebben uitsluitend die personen die hiertoe door Haar eigen Zaak! zijn aangewezen binnen het kader van de hun opgedragen taken.

Partnermailings
Maximaal eens per maand zal naar de abonnees van de e-nieuwsbrief een partnermailing verstuurd worden van door Haar eigen Zaak! speciaal geselecteerde adverteerders.

Derden
Verder zal Haar eigen Zaak! de gegevens niet gebruiken voor veelvuldige promotionele activiteiten en de gegevens ook nooit aan derden ter beschikking stellen, behalve voor zover zij daartoe krachtens wettelijk voorschrift wordt genoodzaakt. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar onze Algemene Voorwaarden.